პენეტრონი

პენეტრონი ზედაპირზე წასასმელი მასალაა, რომელიც ბეტონს ანიჭებს წყალგაუმტარობას და ყოველმხრივ იცავს მას. იგი შედგება პორტლანდცემენტისგან, გარკვეული გრანულომეტრიის კვარცის ქვიშისა და აქტიური ქიმიური კომპონენტებისგან. პენეტრონი შეიძლება გამოყენებული იქნას ყველა სტრუქტურის ბეტონებში, როგორც ძველის, ისე ახალის შემთხვევაში. სრულად ნახვა..

პენეტრონ ადმიქსი

პენეტრონ ადმიქსი არის დანამატი ახალ ბეტონებში, რაც უზრუნველყოფს ბეტონის წყალგაუმტარობას W20-მდე   პენეტრონ ადმიქსი შედგება პორტლანდცემენტისგან, გარკვეული გრანულომეტრიის კვარცის ქვიშისა და აქტიური ქიმიური კომპონენტებისგან. ეს ქიმიური დანამატები რეაგირებენ წყალთან ახალ ბეტონში და ცემენტის ჰიდრატაციის შედეგად სრულად ნახვა..

პენეკრიტი

პენეკრიტი არის მზა დამხმარე მასალა რკინაბეტონის კონსტრუქციების ჰიდროიზოლაციისთვის. ის შედგება პორტლანდცემენტისგან, გარკვეული გრანულომეტრიის კვარცის ქვიშისა და აქტიური ქიმიური კომპონენტებისგან.   პენეკრიტი გამოიყენება მაღალი ჰიდროსტატიკური დაწნევის ქვეშ მყოფი მონოლითურ და ასაწყობი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებში ბზარების, ნაკერების, გადაბმების, სრულად ნახვა..

პენეპლაგი

გამოსაყენებლად მზა მასალა, ემატება მხოლოდ წყალს.   გამოიყენება ბეტონის, აგურის, ბუნებრივი ქვების კონსტრუქციებში წყლის ხილული დინებების მომენტალური (40 წმ) ლიკვიდაციისთვის. გამოიყენება მაშინ, როდესაც პენეტრონი და პენეკრიტი გამოირეცხება წყლის დინებით.   პენეპლაგი გამოიყენება პენეტრონთან და პენეკრიტთან სრულად ნახვა..

ვატერპლაგი

  ვატერპლაგი გამოსაყენებლად მზა მასალაა, ემატება მხოლოდ წყალი. გამოიყენება ბეტონის, აგურის, ბუნებრივი ქვების კონსტრუქციებში წყლის ხილული დინებების მომენტალური (30-60) წმ. ლიკვიდაციისთვის. გამოიყენება მაშინ, როდესაც პენეტრონი და პენეკრიტი გამოირეცხება წყლის დინებით. ვატერპლაგი გამოიყენება პენეტრონთან და პენეკრიტთან სრულად ნახვა..

პენებანდის სისტემა

აღწერილობა: მასალათა სისტემა, დეფორმაციული ნაკერების ჰიდროიზოლაციისთვის (ტემპერატურული, ანტისეისმური და სხვა) -„პენებანდი“ ელასტიური ლენტია, რომელიც უძლებს ნაკერების მნიშვნელოვან დეფორმაციებს, სხვადასხვა მიმართულრბით. -„პენეპოქსი“ ერთკომპონენტიანი პოლიმერული წებოა, რომელიც პოლიმერიზაციის შემდეგ, ხდება ელასტიური მასალა.   უპირატესობა: -წებოსა და ლენტის სრულად ნახვა..

პენებარი Rapid SW45

პენებარი არის ჰიდროგაფართოებადი, ელასტიური, მართკუთხა პროფილის მქონე უნიკალური თვისებების ჰიდროსაიზოლაციო შუასადები. იგი გამოიყენება მიწისქვეშა ნაგებობებში ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ბეტონის კონსტრუქციული და სამუშაო ნაკერების ჰერმეტიზაციისთვის მშენებლობის პროცესში, აგრეთვე ბეტონში შემავალი კომუნიკაციების ჰიდროიზოლაციისთვის, როგორც მშენებლობის, ისე რემონტის სრულად ნახვა..

სკრეპა 2K ელასტიური

აღწერილობა: ორკომპონენტიანი ჰიდროსაიზოლაციო  ელასტიური ნაერთი: კომპონენტი A-მშრალი ნაერთი,რომელიც შედგება პორტლანდცემენტისგან, განსაზღვრული გრანულომეტრიის კვარცის ქვიშისგან და ქიმიური დანამატების კომპლექსისაგან; კომპონენტი B-თხევადი პოლიმერული საფუძველი, რომელიც წარმოადგენს წყლიან დისპერსიას, აკრილის მჟავისა და სტიროლის თანაპოლიმერებით;   დანიშნულება: ბეტონის, რკინაბეტონის , სრულად ნახვა..

სკრეპა M500 სარემონტო

აღწერილობა: მშრალი სამშენებლო ზედაპირის აღმდგენი ნაერთი; შემადგენლობა: პორტლანდცემენტი, გარკვეული გრანულომეტრის კვარცის ქვიშა, აქტიური ქიმიური დანამატი და მაარმატირებელი ფიბრობოჭკო. დანიშნულება: რკინაბეტონის , ბეტონის, აგურის, ქვის კონსტრუქციების, ჰორიზონტალური, ვერტიკალური და ჭერის ზედაპირების დამცავი ფენის აღდგენა, ჰიდროიზოლაცია. მათ სრულად ნახვა..

სკრეპა М600 საინექციო

სპეციალური უკლები მშრალი ნაერთი სამშენებლო ნაგებობებში არსებული სიცარიელების ამოსავსებად.   აღწერილობა: მშრალი სამშენებლო ჰიდროსაიზოლაციო საინექციო ნაერთი შედგება: წვრილდისპერსიული პორტლანდცემენტისა და აქტიური ქიმიური დანამატისაგან.   დანიშნულება: სამშენებლო კონსტრუქციების 0,4მმ-ზე მეტი ზომის ნაკერების ბზარების, სიცარიელების, ამოვსება ინექციის სრულად ნახვა..

საკონტაქტო ინფორმაცია


თბილისი, აგლაძის ქ.39ბ

+(995 32) 2 377 266; +(995 32) 2 375 035;
599 18 27 47; 599 27 67 13; 551 35 35 35;


ბათუმი, პუშკინის ქ.23

568 44 24 55

ელ. მისამართიpenetronhouse@yahoo.com

სამუშაო საათებიორშ - შაბ, 10:00 - 18:00