სკრეპა 2K ელასტიური

აღწერილობა: ორკომპონენტიანი ჰიდროსაიზოლაციო  ელასტიური ნაერთი: კომპონენტი A-მშრალი ნაერთი,რომელიც შედგება პორტლანდცემენტისგან, განსაზღვრული გრანულომეტრიის კვარცის ქვიშისგან და ქიმიური დანამატების კომპლექსისაგან; კომპონენტი B-თხევადი პოლიმერული საფუძველი, რომელიც წარმოადგენს წყლიან დისპერსიას, აკრილის მჟავისა და სტიროლის თანაპოლიმერებით;   დანიშნულება: ბეტონის, რკინაბეტონის , სრულად ნახვა..

პენეტრონი

პენეტრონი ზედაპირზე წასასმელი მასალაა, რომელიც ბეტონს ანიჭებს წყალგაუმტარობას  და ყოველმხრივ იცავს მას. იგი შედგება პორტლანდცემენტისგან, გარკვეული გრანულომეტრიის კვარცის ქვიშისა და აქტიური ქიმიური კომპონენტებისგან. პენეტრონი შეიძლება გამოყენებული იქნას ყველა სტრუქტურის ბეტონებში, როგორც ძველის, ისე ახალის შემთხვევაში. სრულად ნახვა..

პენეკრიტი

პენეკრიტი არის მზა დამხმარე მასალა რკინაბეტონის კონსტრუქციების ჰიდროიზოლაციისთვის. ის შედგება პორტლანდცემენტისგან, გარკვეული გრანულომეტრიის კვარცის ქვიშისა და აქტიური ქიმიური კომპონენტებისგან.   პენეკრიტი გამოიყენება მაღალი ჰიდროსტატიკური დაწნევის ქვეშ მყოფი მონოლითურ და ასაწყობი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებში  ბზარების, ნაკერების, გადაბმების,  სრულად ნახვა..

პენეპლაგი

გამოსაყენებლად მზა მასალა, ერევა მხოლოდ წყალს.   ბეტონის, აგურის, ბუნებრივი ქვების კონსტრუქციებში წყლის ხილული დინებების მომენტალური (40 წმ) ლიკვიდაცია. გამოიყენება მაშინ, როდესაც პენეტრონი და პენეკრიტი გამოირეცხება წყლის დინებით.   პენეპლაგი გამოიყენება პენეტრონთან და პენეკრიტთან ერთად. სრულად ნახვა..

პენეტრონ ადმიქსი

პენეტრონ ადმიქსი არის დანამატი ახალ ბეტონებში და იგი ემატება მას გამოყენების წინ.   პენეტრონ ადმიქსი  შედგება პორტლანდცემენტისგან, გარკვეული გრანულომეტრიის კვარცის ქვიშისა და აქტიური ქიმიური კომპონენტებისგან. ეს ქიმიური დანამატები რეაგირებენ წყალთან ახალ ბეტონში და ცემენტის ჰიდრატაციის სრულად ნახვა..

პენებარი Rapid SW45

პენებარი არის ჰიდროგაფართოებადი, ელასტიური, მართკუთხა პროფილის მქონე უნიკალური თვისებების ჰიდროსაიზოლაციო შნური. იგი გამოიყენება მიწისქვეშა ნაგებობებში ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კონსტრუქციული და სამუშაო ნაკერების ჰერმეტიზაციისთვის, შედგება პოლიმერული კომპოზიციური მასალებისგან. პენებარის მოქმედების პრინციპი დამყარებულია სპეციალური კომპოზიციური მასალების მაღალ სრულად ნახვა..

სკრეპა M700 კონსტრუქციული

სკრეპა M700 კონსტრუქციული   აღწერილობა: მშრალი სამშენებლო სარემონტო მოცულობითი აღმდგენი კონსტრუქციოული ნაერთი. მის შემადგენლობაში შედის პორტლანდცემენტი, განსაზღვრული გრანულომეტრიის ქვარცის ქვიშა, ქიმიური დანამატების კომპლექსი და მაარმატირებელი ფირობოჭკო. დანიშნულება: ბეტონის, რკინაბეტონის და ქვის კონსტრუქციების, გეომეტრიული და საექსპლოტაციო სრულად ნახვა..

სკრეპა М600 საინექციო

სპეციალური უკლები მშრალი ნაერთი სამშენებლო ნაგებობებში არსებული სიცარიელების ამოსავსებად.   აღწერილობა: მშრალი სამშენებლო ჰიდროსაიზოლაციო საინექციო ნაერთი შედგება: წვრილდისპერსიული პორტლანდცემენტისა და აქტიური ქიმიური დანამატისაგან.   დანიშნულება: სამშენებლო კონსტრუქციების 0,4მმ-ზე მეტი ზომის ნაკერების ბზარების, სიცარიელების, ამოვსება ინექციის სრულად ნახვა..

სკრეპა M500 სარემონტო

აღწერილობა: მშრალი სამშენებლო ზედაპირის აღმდგენი ნაერთი; შემადგენლობა: პორტლანდცემენტი, გარკვეული გრანულომეტრის კვარცის ქვიშა, აქტიური ქიმიური დანამატი და მაარმატირებელი ფიბრობოჭკო. დანიშნულება: რკინაბეტონის კონსტრუქციების ჰორიზონტალური, ვერტიკალური და ჭერის ზედაპირების დამცავი ფენის აღდგენა, მათ შორის, სველი ტორკეტირების მეთოდით. აგრეთვე, სრულად ნახვა..

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი #თბილისი, აგლაძის 39ბ
#ბათუმი, პუშკინის ქ.23

#ბათუმი568 44 24 55

#თბილისი+(995 32) 2 377 266; +(995 32) 2 375 035;
599 18 27 47; 599 27 67 13; 551 35 35 35;

ელ. მისამართიpenetronhouse@yahoo.com

სამუშაო საათებიორშ - პარ, 10:00 - 18:00